Notulen ALV en stand van zaken overname

Op 28 juli j.l. heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden die dit keer voor een belangrijk deel in het teken stond van de ophanden zijnde overname van het tennis- en squashcomplex. Deze overname zal uiteraard grote consequenties hebben voor onze vereniging. De belangrijkste vragen die bij de ALV aan de orde zijn gekomen zijn:

  1. hoelang kan er nog gesquasht worden in Blaricum;
  2. waar kunnen de leden terecht als er niet meer in Blaricum gesquasht kan worden (gedurende de bouw van het nieuwe complex);
  3. hoeveel gaat de contributie voor het aankomend verenigingsjaar bedragen?

Uiteraard zijn dit vragen waarover de leden geïnformeerd willen worden ook en vooral om te kunnen besluiten of ze het lidmaatschap voort willen zetten. Daarover kan het volgende alvast medegedeeld worden:

In het kort komt het erop neer dat er in ieder geval nog tot april 2021 in Blaricum gesquasht zal kunnen worden.
Daarnaast zal het ook mogelijk worden om als lid van SRCB te gaan squashen in Huizen (Coronel) en Baarn (De Geeren) op vertoon van het oude vertrouwde lidmaatschapskaartje. Wel is het zo dat er in zowel Huizen als Baarn telefonisch gereserveerd zal moeten worden. Vooralsnog is spelen op een van de uitwijklocaties nog niet aan de orde, maar tegen de tijd dat die wel het geval is zullen we onze leden informeren hoe e.e.a in zijn werk gaat.
Tot slot de contributie voor het komende verenigingsjaar.
Wat betreft de hoogte van de contributie voor het komende verenigingsjaar hebben we goed nieuws: het contributiebedrag zal substantieel verlaagd worden met zo’n 20%(!). Dit als tegemoetkoming voor de periode dat er vanwege corona niet gespeeld kon worden enerzijds en anderzijds als tegemoetkoming voor het ongemak dat we zullen ondervinden bij de herbouw van het tennis- en squashcomplex.

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten lidmaatschap in de linkerkolom, het huidige contributiebedrag in de middelste kolom en het contributiebedrag voor het komend verenigingsjaar in de rechterkolom.

 

Lidmaatschap Contributie
2019/2020
Contributie
2020/2021
Daglid € 119,00 € 100,00
Gezin € 319,00 € 250,00
Junior € 59,00 € 50,00
Senior € 199,00 € 160,00
Student € 109,00 € 80,00

 

Eén dezer dagen zullen wij de gebruikelijke verlengingsnota’s voor het nieuwe verenigingsjaar toezenden, maar dan ben je alvast geïnformeerd over de hoogte van de contributie. De opzegtermijn die normaal gesproken 4 weken (voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar) bedraagt, zal trouwens onder de huidige, bijzondere omstandigheden voor de duur van 1 jaar opgeheven worden.

Mocht je de notulen van de ALV 2020 in willen zien dan kan dat uiteraard altijd.

Klik hier om de notulen Algemene Ledenvergadering 2020 in te zien.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.