It giet oan!

Hoera! Het is zover!
Per 1 juli kan er EINDELIJK weer gesquasht worden tot aankomend september!
Uiteraard zullen we nog wel enkele veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen – waarover later meer – maar eindelijk kunnen en mogen we weer de baan op!
Er is lange tijd onzekerheid geweest of het wel verantwoord is om de banen weer vrij te geven, maar sinds vorige week is voor alle partijen duidelijkheid gekomen en dat betekent dat de rackets eindelijk weer uit het vet mogen! Het licht staat eindelijk op groen!

Veiligheidsmaatregelen
Zoals gezegd zullen we gezamenlijk nog wel enkele veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen en wel de volgende:

  1. Bij binnenkomst dienen we een vaste looproute aan te houden; meteen rechtsaf richting banen, dus NIET via het gangetje langs/naar de kleedkamers. Na afloop van het squashen geldt het tegenovergestelde; via het gangetje langs de kleedkamers moet je het complex weer verlaten;
  2. Naast de banen zal desinfecterend materiaal ter beschikking worden gesteld, waarmee de glazen deuren die toegang bieden tot de squashbanen, bij begin en na afloop van een squashpartij dienen te worden afgenomen. Dit geldt uiteraard alleen voor de contactoppervlakken, dus met name rondom de deurgrepen;
  3. Het gebruik van desinfecterende gel is verplicht. Geen gel betekent GEEN toegang tot de squashbaan!
  4. De bankjes in het gangpad mogen tot nader order NIET worden gebruikt;
  5. De stoelen bij baan 3 moeten op een onderlinge afstand staan van minimaal 1,5 meter;
  6. Er mag vooralsnog niet gedubbeld worden. Dus NIET met meer dan twee man de baan op.
  7. Aan de muur zijn posters opgehangen met veiligheidsinstructies. Maak er gebruik van.

Uiteraard zijn ook de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften van kracht zoals die door het RIVM zijn afgegeven.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het volledige veiligheidsprotocol zoals dat door de squashbond is opgesteld, dan kun je dat hier downloaden.   

LET OP!
Los van alle veiligheidsmaatregelen: de kleed- en doucheruimtes zijn NIET beschikbaar en zullen afgesloten blijven t/m september.
Vervelend uiteraard, maar dit valt onder de verantwoordelijkheid van de BLTC en dit is nu eenmaal zo besloten.

Overige zaken
Wat betreft de bezetting dit seizoen t/m september voor horeca, bar en dergelijke; dit wordt geregeld door de BLTC (de tennisclub aldaar).
Tot slot nog een mededeling over een eventuele (financiële) tegemoetkoming i.v.m. het niet kunnen squashen tijdens de afgelopen corona-periode.
We zullen alles in het werk stellen om onze leden op enigerlei wijze te compenseren, maar op dit moment kunnen we nog geen concrete toezeggingen doen. Dit is een belangrijk agendapunt – evenals de uitwijklocatie waarmee we volop bezig zijn – op de eerstvolgende ALV, dus daar zullen te zijner tijd zeker op terug komen.

Tot zover alle huishoudelijke mededelingen.
We hopen je weer snel op het vertrouwde nest terug te zien en wensen je vanaf 1 juli weer heel veel squashplezier!

Namens het bestuur,
Aernout, Ben en Mark

This entry was posted in . Bookmark the permalink.