Algemene Ledenvergadering 2016

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016.
De ALV vindt plaats op donderdag 23 juni om 20:00 in het clubgebouw.

De agenda is als volgt:

1. Opening en binnengekomen stukken
2. Goedkeuring notulen ALV 2015
3. Financiële resultaten 2015/2016
4. Verslag van de kascommissie
5. Decharge van het bestuur
6. Voorgestelde mutatie in het bestuur
7. Contributie 2016/2017
8. Beleidszaken, indien opportuun
9. Begroting 2016/2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

Download hier de Notulen Algemene Leden Vergadering 2015 Squash Rackets Club Blaricum en hier het Financieel verslag 2016.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.