Algemene Leden Vergadering: maandag 15 juli 2019 – 19:30

Op maandagavond15 juli 2019 om 19:30 bent u van harte welkom op locatie van de squashclub om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen.

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken
 3. Financiële resultaten 2018/2019
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Decharge van het bestuur
 6. Benoeming kascommissie 2019/2020
 7. Begroting 2019/2020
 8. Contributie 2019/2020
 9. Beleidszaken indien opportuun
 10. Presentatie: “Wie zijn wij? Wat willen wij behouden en wat willen wij anders?”
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.