Clubinformatie

Hier treft u algemene en belangrijke informatie over onze squashclub.

Adres

Hendrik Smitlaantje 4
1261 VA
BLARICUM
Noord-Holland
(Vóór de renovatie van het parkeerterrein was het adres Schapendrift 1 met postcode 1261 HK)

Openingstijden

April t/m september : 09:00 tot 23:00 (zaterdag/zondag/feestdag tot 20:00 uur)
Tip: in de zomer is de groundsman vaak al om 08:30 aanwezig

Oktober t/m maart : 09:00 tot 24:00 (zaterdag tot 19:00 en zondag tot 22:30)
Tip: in de winter is de verantwoordelijke voor de bar vaak al om 08:45 aanwezig

Gesloten op : beide kerstdagen, oud jaar v/a 17:00 uur en nieuwjaarsdag
Gedurende sluitingsuren is een alarminstallatie ingeschakeld

Contributiebetaling en beëindiging lidmaatschap

Afspraken m.b.t. contributiebetaling en beëindiging lidmaatschap : zie website
Belangrijkste regel : wie niet tijdig opzegt blijft lid en betaalt dus contributie

Toegang tot banen en reserveren

Toegang tot de banen alleen na afhangen met een geldig lidmaatschapskaartje,
voorzien van een duidelijke gezichtsfoto of pasfoto. Het afhangbord hangt achter baan 2.
Speelperiodes zijn telkens 30 minuten (banen 1, 2, 3) of 45 minuten (baan 4)
Baan 4 kan voor periodes van 45 minuten vooraf gereserveerd worden.
Uitsluitend op het formulier op het afschrijfbord (niet per email of telefoon)
Het afhangreglement hangt aan de muur achter baan 2, links van de grijze bus

Kaartje kopen wanneer u niet lid bent van SRCB

Niet-leden dienen bij de bar een kaartje te kopen. Een kaartje kost €9 per persoon. U huurt/reserveert géén baan, maar u bent als het ware een hele dag lid. Squashen door niet-leden is bij ons niet beperkt tot één uur (zoals dat wel bij veel andere squashcentra het geval is). Als u een kaartje koopt, mag u 1 uur, 1,5 of 2 uur of langer spelen, als u dat volhoudt 😉

Twee spelers betekent 2 kaartjes kopen, totaal €18. Drie spelers kopen 3 kaartjes, enz. Als u even contact vooraf wil – u kunt de squashclub bellen op: 035 – 531 07 03

Achtergelaten/zoekgeraakte lidmaatschapskaartjes

Lidmaatschapskaartje kwijt? Vraag aan de barmedewerkers of het kaartje daar ligt.
Lidmaatschapskaartje van een ander gevonden ? Graag aan de bar afgeven
Indien de bar gesloten is : s.v.p. in de grijze bus achter baan 2 deponeren

Drukke en stille tijden

U kunt bij ons binnen lopen wanneer het u uitkomt en altijd tenminste een half uur spelen. Op werkdagen ma t/m vr kunt u overdag altijd spelen. Ook zaterdag en zondag is het rustig. Alleen zaterdagochtend tot 10:00 zijn vaak alle banen bezet vanwege een traditie die al decennia in ere wordt gehouden, namelijk de “de-zaterdag-ochtend-squash-groep”. Houd er rekening mee dat het op maandag tot en met donderdag van 19:30 tot 21:00 drukker kan zijn!

Competitie

Bij onze club kan men mee doen met de officiële SBN competitie. Men speelt wisselend UIT en THUIS. Toeschouwers zij meer dan welkom!
Belangstelling om mee te doen? Wendt u tot een bestuurslid of teamcaptain!

Traditie: de-zaterdag-ochtend-squash-groep

Elke zaterdag, het gehele squashseizoen, worden in de ochtend van 09:00 tot 10:00 alle banen (1 t/m 4) gereserveerd voor “de-zaterdag-ochtend-squash-groep”. Dit is een groep leden die elke vrijdag(ochtend) een uitnodiging per mail krijgen voor squash op de zaterdagochtend. Elk lid is welkom en mag opgenomen worden in de mailinglist. U kunt zich opgeven via onze contactgegevens.

Doel: plezier hebben in squash en leren van elkaar door te proberen op de ochtend met iedereen te spelen.

Regels: iedereen speelt 1 en maximaal 2 games tegen elkaar, zodat snelle roulatie mogelijk is en doel hierdoor bereikt kan worden: met zoveel mogelijk  verschillende leden kan spelen. Alle banen zijn exclusief gereserveerd voor “de-zaterdag-ochtend-squash-groep” gedurende 09:00 tot 10:00 , zodat afhangen om te enkelen, te dubbelen, racketball te spelen, training te geven en krijgen, enz., niet toegestaan is!

Toernooien

Bij voldoende belangstelling worden de volgende toernooien gespeeld :
openingstoernooi (oktober), nieuwjaarstoernooi (januari), clubkampioenschappen (maart), dagledentoernooi (april) en slottoernooi (mei).
Deelname is gratis, alle leden zijn welkom. Oproepen voor toernooi-inschrijving komen altijd per email

Clubtraining

De club organiseert indien mogelijk clubtraining in groepsverband. Zowel competitiespelers als gevorderde recreanten doen mee.

Kleedruimten

Herenkleedruimte en dameskleedruimte, gedeeld met tennisclub
Bankjes, kledinghaken, warme douches, wastafels, toiletten
De kleedkamers hebben geen lockers

Bar en kantine

April t/m september : gerund door de tennisclub : bar in vakanties soms gesloten
Oktober t/m maart : gerund door de hal exploitant : bar altijd open

Rackets, grips, balletjes, veiligheidsbrillen, schoenen, kleding

  • Indoorschoenen zijn verplicht. Onder de schoen, op de zool moet “non-marking” of “ne-marque pas” staan. Schoenen met zwarte zolen of zwarte delen op de zool zijn niet toegestaan. De echte houten vloer proberen wij zo mooi mogelijk te houden. Zwarte/donkere strepen van verkeerde schoenen zou zonde zijn!
  • Squashracket met oude grip is verboden. Het lijkt een raar verbod, maar in de praktijk is het net zo erg als strepen van schoenen met zwarte zolen of van verkeerde schoenen (zonder non-parking). Een oude grip verpulvert waardoor kleine, meestal zwarte deeltjes op de grond vallen en door het lopen als lelijke vlekken worden uitgeveegd op de houten vloer.
  • Veiligheidsbrillen zijn verplicht voor de jeugd!
  • Zorg voor sportieve, gepaste kleding, waarin goed bewogen kan worden!
  • Rackets dienen enkel officiële squashrackets te zijn. Tennisrackets zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Op de squashbanen mag ook Racketball gespeeld worden; vanzelfsprekend gebruikt men hiervoor een Racketballracket en de bijbehorende bal.
  • Balletjes kunnen van verschillende merken zijn, maar op de baan mag enkel met squashballen of racketball-ballen gespeeld worden.

Schoonmaak en onderhoud

Achter de rode kast bij de ruimte van baan 3 staat een zachte bezem waarmee u indien nodig zelf vuil van de baan kunt vegen. Een stoffer en blik treft u ook aan.
De banen en de ruimte achter banen worden wekelijks schoongemaakt
Jaarlijks vindt er eind van de zomer groot onderhoud plaats van de squashbanen

Schades en ongevallen

Graag alle schades en ongevallen onmiddellijk melden via info@squashblaricum.nl

Nooduitgang

Een nooduitgang bevindt zich achter baan 3. Deze dient onder normale omstandigheden gesloten te blijven

Social-Media/Informatie/Communicatiemiddelen

Mail: info@squashblaricum.nl
Website: www.squashblaricum.nl
Facebook: www.facebook.com/squashblaricum/
Instagram: www.instagram.com/squash_blaricum/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/Squash-Blaricum

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u onze Facebook- en Instagram-pagina leuk vindt en deelt met anderen! Like and Share!
Probeer af en toe op onze website te kijken voor actuele informatie, zoals reservering van banen voor training.

Wij gebruiken het programma Mailchimp om onze mailings in nette vorm te kunnen versturen naar onze leden.

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus
Het financiële (boek)jaar loopt van 1 juni t/m 31 mei

Lustrumpolo’s

Er zijn nog mooie lustrumpolo’s te koop (35-jarig bestaan) voor 12,99 euro. Stuur een email aan info@squashblaricum.nl

Bestuur, commissies en andere vrijwilligers

De club heeft momenteel een bestuur van 4 leden.
Interesse om ook iets voor de club te doen? Wendt u tot een bestuurslid!

Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV vindt plaats in juni/juli. Convocatie (aankondiging) vindt plaats per e-mail en de website.

Adverteren/sponsoren

Advertenties op de website of bij de banen zijn erg welkom en zeer voordelig.
Voor meer informatie neem contact op via info@squashblaricum.nl

SBN lidmaatschap

Clubleden kunnen lid worden van de Squash Bond Nederland (verplicht voor competitiespelers).