Clubinformatie

Hier treft u algemene en belangrijke informatie over onze squashclub.

Adres

Hendrik Smitlaantje 4
1261 VA
BLARICUM
Noord-Holland
(Vóór de renovatie van het parkeerterrein was het adres Schapendrift 1 met postcode 1261 HK)

Openingstijden

April t/m september : 09:00 tot 23:00 (zaterdag/zondag/feestdag tot 20:00 uur)
Tip: in de zomer is de groundsman vaak al om 08:30 aanwezig

Oktober t/m maart : 09:00 tot 24:00 (zaterdag tot 19:00 en zondag tot 22:30)
Tip: in de winter is de verantwoordelijke voor de bar vaak al om 08:45 aanwezig

Gesloten op : beide kerstdagen, oud jaar v/a 17:00 uur en nieuwjaarsdag
Gedurende sluitingsuren is een alarminstallatie ingeschakeld

Contributiebetaling en beëindiging lidmaatschap

Afspraken m.b.t. contributiebetaling en beëindiging lidmaatschap : zie website
Belangrijkste regel : wie niet tijdig opzegt blijft lid en betaalt dus contributie

Toegang tot banen en reserveren

Toegang tot de banen alleen na afhangen met een geldig lidmaatschapskaartje,
voorzien van een pasfoto. Het afhangbord hangt achter baan 2.
Speelperiodes zijn telkens 30 minuten (banen 1, 2, 3) of 45 minuten (baan 4)
Baan 4 kan voor periodes van 45 minuten vooraf gereserveerd worden.
Uitsluitend op het formulier op het afschrijfbord (niet per email of telefoon)
Het afhangreglement hangt aan de muur achter baan 2, links van de grijze bus

Introduceren van niet-leden

Introductie(afhang)kaartjes aan de bar (€ 9,00 euro per persoon)
Een baan “huren” – squashen wanneer u niet lid bent

U kunt ook een baan “huren” als u niet lid bent
Dit kost € 9,00 per persoon. Kaartjes kunt u aan de bar kopen.
U en uw medespeler mogen die dag onbeperkt squashen volgens de afhangregels van de club. Dat is uniek in Nederland, want elders mag u meestal niet langer dan een uur spelen!
Als u even contact vooraf wil – u kunt de squashclub bellen op 035-531-703

Achtergelaten/zoekgeraakte lidmaatschapskaartjes

Lidmaatschapskaartje kwijt? Vraag aan de barmedewerkers of het kaartje daar ligt.
Lidmaatschapskaartje van een ander gevonden ? Graag aan de bar afgeven
Indien de bar gesloten is : s.v.p. in de grijze bus achter baan 2 deponeren

Drukke en stille tijden

Overdag en in de weekeinden kan vrijwel altijd direct gespeeld worden
Doordeweekse avonden soms enige wachttijd, meestal beperkt tot 30 minuten
De banen zijn niet of beperkt toegankelijk wanneer er competitie, toernooien of scholierensquash is.

Zie voor de uren www.squashblaricum.nl

Competitie

Drie herenteams spelen competitie. Toeschouwers meer dan welkom!
Belangstelling om mee te doen? Wendt u tot een bestuurslid of teamcaptain!

Toernooien

Bij voldoende belangstelling worden de volgende toernooien gespeeld :
openingstoernooi (oktober), nieuwjaarstoernooi (januari), clubkampioenschappen (maart), dagledentoernooi (april) en slottoernooi (mei).
Deelname is gratis, alle leden zijn welkom. Oproepen voor toernooi-inschrijving komen altijd per email

Clubtraining

De club organiseert indien mogelijk clubtraining.
Individuele training

U kunt tegen betaling individueel squashtraining krijgen van onze clubtrainer Niels Hoevenaars.
Klik hier voor een verzoek om meer informatie.

Kleedruimten

Herenkleedruimte en dameskleedruimte, gedeeld met tennisclub
Bankjes, kledinghaken, warme douches, wastafels, toiletten
De kleedkamers hebben geen lockers

Bar en kantine

April t/m september : gerund door de tennisclub : bar in vakanties soms gesloten
Oktober t/m maart : gerund door de hal exploitant : bar altijd open
Squashmateriaal en -kleding

Rackets, balletjes, veiligheidsbrillen, schoenen, kleding

Schoenen met zwarte/vuile zolen verboden (zwarte strepen en vuil op de baan!)

Schoonmaak en onderhoud

In het stookhok achter de bar staat een zachte bezem waarmee u indien nodig zelf vuil van de baan kunt vegen
De banen en de ruimte achter banen worden wekelijks schoongemaakt
Jaarlijks vindt er eind van de zomer groot onderhoud plaats van de squashbanen

Schades en ongevallen

Graag alle schades en ongevallen onmiddellijk melden via info@squashblaricum.nl

Nooduitgang

Een nooduitgang bevindt zich achter baan 3. Deze dient onder normale omstandigheden gesloten te blijven
De website en andere informatie/communicatiemiddelen

De vereniging heeft een website : www.squashblaricum.nl.
Zet hem onder uw favorieten en kijk er zo nu en dan naar : er staat nuttige informatie op

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus
Het financiële (boek)jaar loopt van 1 juni t/m 31 mei

Lustrumpolo’s

Er zijn nog mooie lustrumpolo’s te koop (35-jarig bestaan) voor 12,99 euro. Stuur een email aan info@squashblaricum.nl

Bestuur, commissies en andere vrijwilligers

De club heeft momenteel een bestuur van 4 leden.
Interesse om ook iets voor de club te doen? Wendt u tot een bestuurslid!

Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV vindt plaats in juni/juli. Convocatie (aankondiging) vindt plaats per e-mail en de website.

Adverteren/sponsoren

Advertenties op de website of bij de banen zijn erg welkom en zeer voordelig.
Voor meer informatie neem contact op via info@squashblaricum.nl

SBN lidmaatschap

Clubleden kunnen lid worden van de Squash Bond Nederland (verplicht voor competitiespelers).